Mail

bilgi@kurehukuk.com

Telefon

0216 399 85 11

Adres

Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46E Ritim İstanbul Residence A5 Blok K:19 D:101 Maltepe / İstanbul

Arabuluculuk

Küre Hukuk bürosu, Arabuluculuk faaliyetleri ile tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıkları, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile uzun yargısal prosedürlere maruz kalmadan çözmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Aldıkları özel eğitimin sonrasında, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olarak Arabulucu unvanını alan uzman avukat/hukukçular, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirmeyi ve bu görüşmelerin sonunda tarafların sorunlarının her iki taraf için de tatmin edici bir sonuca varılarak çözülmesine olanak sağlar. Bu sürecin sonucunda tarafların mutabık kalması ile varılan çözüm, mahkeme tarafından onaylanmasının akabinde yargı kararı niteliği kazanacak ve mahkeme sürecine girilmeden amaçlanan çözüme ulaşılmış olacaktır.

Arabuluculuk nedir ?

  • Arabuluculuk; hızlı ve ekonomik bir çözüm yöntemidir. Bu yöntem ile uzun ve zahmetli dava sürecinin dışında, tarafların tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde uyuşmazlıklarının çözümü söz konusudur. Uzman bir arabulucu gözetimindeki süreçte, taraflar her tür hukuki durum hakkında bilgilendirilmekte olduklarından, tekrar tekrar uzman bilirkişilere başvurulmasına da gerek kalmamaktadır. Ayrıca, Arabulucu belirli bir zaman dilimini uyuşmazlıkların çözümüne ayırabildiğinden, uzun aralıklı bir duruşmalar zinciri de söz konusu olmayacaktır. Dava açılması aşamasında öngörülen harçların bu süreçte öngörülmemesi, yöntemin ekonomik olduğunun da bir göstergesidir.
  • Arabuluculuk; gizlilikle yürütülen bir süreçtir. Arabuluculuk süresince görüşülen tüm hususlar ve elde edilen sonuç taraflarca aksi  kararlaştırılmadıkça gizlidir. Arabuluculuk sırasında görüşülenler ne taraflarca ne de arabulucu tarafından açıklanabilir. Arabuluculuk sürecinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, müzakerelerde elde edilen bilgi ve belgeler daha sonra açılması muhtemel bir davada delil olarak kullanılamaz.
  • Arabuluculuk; gönüllülük esasına dayanır. Her ne kadar bazı uyuşmazlık türlerinde arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar bulunsa da, arabuluculuk genel olarak gönüllülük esasına dayanır. Bu çerçevede uzmanlığına güvendiğiniz bir arabulucuyu seçerek uyuşmazlıklarınızın çözüm sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, Arabuluculuğun ardından çözüme ulaşmamanız halinde yine dava yolunu tercih edebilirsiniz.
  • Kısacası Arabuluculuk, hızlı, ekonomik, gizli ve dostane bir çözüm yöntemidir. Bu yöntemin faydalı olabilmesinin tek yolu ise, alanında uzman bir arabulucu ile sürecin yönetilmesidir. Büromuz bünyesindeki Arabulucu Avukatlar, başlıca “Ticari Uyuşmazlıklar – İşçi/İşveren Uyuşmazlıkları – Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları – Aile Hukuku Uyuşmazlıkları ve Kira Hukuku Uyuşmazlıkları”  alanlarında uzmandırlar. Uzun yıllar bu hukuk dallarında uyuşmazlıkların her iki tarafını da avukat olarak temsil etmiş olduklarından, tarafları mevcut uyuşmazlıkların çözümüne yöneltmek konusunda ehildirler.